مغز افرادی که استدلال اخلاقی می کنند، چگونه است؟
کد مطلب: 31327
تاریخ انتشار : جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۵
 
مطالعات محققان دانشکده پزشکی پرلمن در دانشگاه پنسیلوانیا نشان می دهد که حجم ماده خاکستری مغز، در افرادی که استدلال اخلاقی می کنند، بیشتر است.
مغز افرادی که استدلال اخلاقی می کنند، چگونه است؟
به گزارش ساینس ، استدلال اخلاقی (Moral reasoning) به یک فرآیند تفکر مشخص گفته می شود که انسان بر مبنای آن تصمیم می گیرد که در یک شرایط خاص، چه کاری درست و چه کاری نادرست است.
زمانی که می خواهیم در مورد درست یا نادرست بودن کاری تصمیم بگیریم، از استدلال اخلاقی کمک می گیریم.
برای انجام این تحقیقات، مغز 67 داوطلب دانشجوی رشته مدیریت اجرایی 24 تا 33 ساله تصویربرداری MRI شده است و نتایج نشان می دهد که حجم ماده خاکستری افرادی که بیشتر استدلال اخلاقی می کنند، بزرگتر است.

سیستم عصبی مرکزی از دو ناحیه ماده سفید و ماده خاکستری تشکیل شده است. بخش اعظم ماده خاکستری را سلول های عصبی، نوروفیل (دندریت ها و آکسون های میلین دار و غیر میلین دار)، سلول های گلیال و مویرگ های خونی تشکیل می دهند.
ماده خاکستری مغز مسئول رفتارهای اجتماعی، تصمیم گیری، پیش بینی و رویکردهای چالشی است.
نتایج این تحقیقات در نشریه PLOS ONE منتشر شده است.
کلمات کليدی: ماده خاکستری مغز،مغز،استدلال اخلاقی،
Share/Save/Bookmark
 
 


هیچگاه نمی توانید یک اشتباه را دو بار مرتکب شوید چرا که بار دوم دیگر آن یک اشتباه نیست بلکه یک "انتخاب" است.