9 استاد دانشگاه تهران در فهرست سرآمدان علمی کشور
کد مطلب: 35097
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۱
 
9 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران از سوی «فدراسیون سرآمدان علمی کشور» به عنوان سرآمدان علمی ایران انتخاب شدند.
میگنا: دکتر علی اکبر موسوی موحدی (مرکز بیوشیمی بیوفیزیک) و دکتر سید مهدی واعظ علائی (پردیس علوم) در قالب «گروه الف» و دکتر یاسر عبدی (پردیس علوم)، دکتر مهدی فتحی پور (پردیس دانشکده های فنی)، دکتر سید شمس الدین مهاجرزاده (پردیس دانشکده های فنی)، دکتر عباس علی صابری (پردیس علوم)، دکتر فرناز جعفرپور (پردیس علوم)، دکتر محمدرضا گنجعلی (پردیس علوم) و دکتر میرفائز میری (پردیس علوم) در قالب «گروه ب» به عنوان سرآمدان علمی کشور در این فهرست قرار گرفته اند.

در بین 44 دانشگاه برتر ایران که پژوهشگران آن موفق به اخذ گرنت های پژوهشی و آزمایشگاهی شده اند، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران در رتبه نخست و دوم سرآمدان علمی کشور جای گرفته اند.

طبق آیین نامه فدراسیون سرآمدان علمی و برای حمایت از دستاوردهای علمی معتبر، هرساله یکصد نفر از سرآمدان علمی کشور در قالب دو گروه «الف» و «ب» شناسایی و گرنت های پژوهشی و آزمایشگاهی در دو رده به آنها پرداخت می شود.
کلمات کليدی: سرآمدان علمی کشور،دانشگاه تهران ،دکتر علی اکبر موسوی موحدی،دکتر سید مهدی واعظ علائی،دکتر یاسر عبدی
Share/Save/Bookmark
 
 


هیچگاه نمی توانید یک اشتباه را دو بار مرتکب شوید چرا که بار دوم دیگر آن یک اشتباه نیست بلکه یک "انتخاب" است.