فهرست منابع سؤالات کنکور 91 اعلام شد/جزئیات دروس عمومی و اختصاصی
کد مطلب: 5881
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۵۷
 


۱۳۹۰/۰۸/۲۱ 
 فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 91 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد و داوطلبان می توانند از 16 آذرماه 90 به صورت اینترنتی در آزمون سراسری ثبت نام کنند.به گزارش مهر، کنکور سراسری سال 91 در روزهای 8 ، 9 و 10 تیرماه سال 91 برگزار می شود و ثبت نام برای این آزمون از 16 آذرماه 90 آغاز می شود.
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 91 در چهار بخش دروس عمومی، دروس تخصصی گروه ریاضی، دروس تخصصی گروه تجربی و دروس تخصصی گروه انسانی منتشر شده است.
الف ـ دروس عمومینام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه  تدریس
سال چاپ
ملاحظات


زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی (2)
ادبیات فارسی (3)
زبان و ادبیات فارسی 1 و 2
ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)
  زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی)
زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)


1/220
1/249
1/283
2/249
4/249
3/249


دوم
سوم
پیش دانشگاهی
سوم
سوم
سوم


88
89
90
89
89
89


کلیه رشته ها 
 کلیه رشته­ها غیر از علوم انسانی
کلیه رشته ها
مخصوص علوم انسانی
مخصوص علوم انسانی
کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)عربی

 عربی 2 (غیر از علوم انسانی)
 عربی 2 ( علوم انسانی)
عربی 3 ( غیر از علوم انسانی) 
عربی 3 (علوم انسانی)


1/224
2/224
1/254
2/254


دوم
دوم
سوم
سوم


88
88
89
89


کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)
مخصوص علوم انسانی
کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)
مخصوص علوم انسانیفرهنگ و معارف اسلامی

قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)
قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)
معارف اسلامی (دین و زندگی)


222
251
1/285


دوم
سوم
 پیش ­دانشگاهی


88
89
90


کلیه رشته­ها 
کلیه رشته­ها 
کلیه رشته­ها زبان انگلیسی

انگلیسی 3 
انگلیسی 1 و 2


1/252
1/284


سوم
 پیش دانشگاهی


89
90


کلیه رشته­ها 
کلیه رشته­ها 
 
ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی 
 
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه  تدریس
سال چاپ


 ریاضیات

 هندسه 1 
آمار و مدلسازی 
هندسه 2
ریاضیات 2
حسابان
جبر و احتمال
هندسه تحلیلی و جبر خطی
حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 و 2
ریاضیات گسسته


 2/233
3/234
4/258
2/234
1/258
2/258
1/294
1/295
1/296


 دوم 
دوم
سوم
دوم
سوم
سوم
پیش دانشگاهی 
پیش دانشگاهی 
پیش دانشگاهی 


88
88
89
88
89
89
90
90
90 فیزیک

  فیزیک 1 و آزمایشگاه 
فیزیک 2 و آزمایشگاه 
فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)
فیزیک 1 و 2 (ویژه ریاضی)


 2/206
2/226
4/256
2/293


 اول
دوم
سوم
پیش دانشگاهی


87
88
89
90 شیمی

 شیمی 2 و آزمایشگاه 
شیمی 3 و آزمایشگاه
شیمی 1 و 2


 1/227
1/257
1/289


 دوم
سوم
پیش دانشگاهی


 88
89
90

 
 ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی   
 
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه  تدریس
سال چاپ


 زمین­شناسی

 زمین شناسی
علوم زمین 


 1/262
1/291


 سوم 
پیش دانشگاهی 


89
90 ریاضیات

هندسه 1
ریاضیات 2
آمار و مدلسازی
ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی)
ریاضیات عمومی 1 و 2


 2/233
2/234
5/258
3/258
1/292


دوم
دوم
سوم
سوم
پیش دانشگاهی


88
88
89
89
90 زیست شناسی

 زیست­شناسی و آزمایشگاه 1
زیست­شناسی و آزمایشگاه 2
زیست­شناسی


 1/231
1/261
2/290


دوم
سوم
پیش دانشگاهی


88
89
90 فیزیک

 فیزیک 1 و آزمایشگاه
فیزیک 2 و آزمایشگاه
فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی)
فیزیک 1 و 2 (علوم تجربی)


 2/206
2/226
3/256
1/288


ااول
دوم
سوم
 پیش دانشگاهی


87
88
89
90شیمی

شیمی 2 و آزمایشگاه
شیمی 3 و آزمایشگاه
شیمی 1 و 2


1/227
1/257
1/289


دوم
سوم
 پیش دانشگاهی


88
89
90
 د ـ دروس تخصصی گروه علوم انسانینام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه  تدریس
سال چاپ


 ریاضیات

 ریاضیات 1
آمار و مدلسازی
ریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسلامی) 
ریاضی پایه


 1/211
3/234
6/258
2/292


 اول 
دوم
سوم
 پیش دانشگاهی 


87
88
89
90اقتصاد
اقتصاد 
1/240
دوم
88


 زبان و ادبیات فارسی

تاریخ ادبیات ایران و جهان 1
تاریخ ادبیات ایران و جهان 2
آرایه­های ادبی
ادبیات فارسی 1
ادبیات فارسی 2


1/246
1/276
1/280
2/283
3/283


دوم
سوم
سوم
پیش دانشگاهی
پیش دانشگاهی


88
89
89
90
90 زبان عربی

 عربی 2 (ویژه علوم انسانی)
عربی 3 (ویژه علوم انسانی)
عربی 1 و 2


2/224
2/254
1/316


دوم
سوم
پیش دانشگاهی


88
89
90 تاریخ

 تاریخ ایران و جهان 1
تاریخ ایران و جهان 2
تاریخ شناسی


4/235
3/271
1/302 


دوم
سوم
پیش دانشگاهی


88
89
90 جغرافیا

جغرافیای 1
جغرافیای 2
جغرافیا


2/225
4/271
2/297 


دوم
سوم
پیش دانشگاهی


88
89
90 علوم اجتماعی

جامعه­شناسی 1
جامعه شناسی 2
علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی)


1/243
1/281
1/300


دوم
 سوم
پیش دانشگاهی


 88 
89
90 فلسفه

 فلسفه
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)


1/277
1/317


سوم
پیش دانشگاهی


89
90 منطق
 منطق
 277  
 سوم
89


روانشناسی
روانشناسی
1/268 
سوم 
89

 
کلمات کليدی: فهرست منابع سؤالات, کنکور 91, دروس عمومی و اختصاصی, سازمان سنجش آموزش
Share/Save/Bookmark
 
 


اگر شروع به قضاوت مردم کنید، وقتی برای دوست داشتن آنها نخواهید داشت.