«كاشانه به‌جاي آپارتمان» واژه‌هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي
کد مطلب: 5824
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۱۲
 


يكي از فعاليت‌هاي اصلي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، معادل‌سازي براي واژه‌هاي بيگانه‌اي است كه به زبان فارسي وارد مي‌شوند.
ايسنا مروري دارد بر برخي واژه‌هاي مصوب فرهنگستان كه به اين شرح‌اند:
«پيك‌آور يا پيك‌تايم»: «زمان اوج»؛ «كرنومتر»: «زمان‌سنج»؛ «زوم»: «زوم»؛ «زوم‌اين»: «زوم‌پيش»؛ «زوم‌آوت يا زوم‌بك»: «زوم‌پس»؛ «ژن»: «ژن»؛ «ژنتيك»: «ژن‌شناسي»؛ «پلاژ»: «ساحل‌سرا يا كومه»؛ «مكانيسم»: «سازوكار»؛ «استراكچر»: «سازه»؛ «سانسور»: «سانسور يا بررسي»؛ «تيزر»: «سرآغاز»؛ «شِف»: «سرآشپز»؛ «چيلر»: «سردكن»؛ «نويز»: «سروصدا»؛ «كاستومايز»: «سفارشي كردن».
تعداد ديگري از واژه‌هاي مصوب فرهنگستان نيز اين عنوان‌ها هستند: «تراژدي»: «سوگ‌نامه»؛ «شوت»: «شليك»؛ «تيراژ»: «شمار»؛ «كانتر»: «شمار‌گر»؛ «آيكون»: «شمايل»؛ «رمپ»: «شيب‌راهه»؛ «فيلتر»: «صافي»؛ «فرم»: «صورت»؛ «فرمال»: «صوري»؛ «لنز»: «عدسي»؛ «فاز»: «فاز يا گام»؛ «آكادمي»: «فرهنگستان»؛ «فولكلور»: «فرهنگ مردم»؛ «ديكشنري»: «فرهنگ، واژه‌نامه»؛ «ليست»: «فهرست يا سياهه»، «فيوز»: «فيوز»، «فرمت»: «قالب»؛ «كات»: «قطع»؛ «كابل»: «بافه»؛‌ «يوزر»: «كاربر»؛ «كارتابل»: «پوشه»؛ «كميته»: «كارگروه»؛‌ «كاتالوگ»: «كارنما»؛ «آپارتمان»: «كاشانه»؛ «سوييت»: «سراچه»؛‌ «كپسول»: «كپسول»؛‌ «كد»: «رمز»؛ «كوپه»: «كوپه»؛ «چت»: «گپ يا گپ زدن».
 
کلمات کليدی: فرهنگستان زبان و ادب فارسي, واژه‌هاي بيگانه‌اي, زبان فارسي
Share/Save/Bookmark
 
 


اگر بالا نمی روی سیب باش تا افتادنت اندیشه ای را بالا برد.