تاريخ برگزاري انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
کد مطلب: 36721
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۸
 
شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران تاريخ برگزاري انتخابات شورای مرکزی سازمان را روز جمعه 25 تیرماه 1395 تعيين كرد.
تاريخ برگزاري انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
به گزارش ميگنا شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در نشست سي فروردین خود مقرر نمود انتخابات شورای مرکزی سازمان در روز جمعه، 25 تیرماه 1395 در سراسر کشور برگزار گردد.

گفتنی است اعضای شورای مرکزی شامل شش نفر روانشناس و پنج نفر مشاور با راي مستقيم اعضاي این سازمان انتخاب می گردند.
کلمات کليدی: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره،انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره،25 تیرماه 1395
Share/Save/Bookmark
 
 


زنان هوشيارتر از آن هستند که مردانگي خود را به همسران خود نشان بدهند