از سوی برخورداری
6 انتصاب و ابقا در دانشگاه علم و صنعت
کد مطلب: 28719
تاریخ انتشار : جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۲:۵۸
 
رئیس دانشگاه علم و صنعت با صدور ۶ انتصاب و ابقا تغییراتی در سطح مدیریتی این دانشگاه اعمال کرد.
به گزارش فارس، محمد علی برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران، 6 انتصاب و ابقا را در قالب احکامی جداگانه صادر کرد.
-
براین اساس برخورداری رئیس دانشگاه علم و صنعت:
- حبیب الله اکبری، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه را برای مدت دو سال به سمت معاونت دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب کرد.
- محمد رضا ابوطالبی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی به سمت دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب شد.
- عبد الحمید نقره کار، عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهر سازی برای مدت دو سال به عنوان مدیر قطب علمی معماری اسلامی ابقا شد.
- علی اله وردی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی نیز برای مدت دو سال به سمت مدیر گروه صنایع شیمیایی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب شد.
- محمد رضا دهقانی سانیچ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی نیز برای مدت دو سال به عنوان مدیر گروه پتروشیمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران ابقا شد.
- آسیه نمازی، عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی برای مدت دو سال به سمت مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه علم و صنعت ایران ابقا شد.
کلمات کليدی: دانشگاه علم و صنعت،محمدعلی برخورداری
Share/Save/Bookmark
 
 


خوب گوش کردن را ياد بگيريم گاه فرصتها بسيار آهسته در ميزنند