نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :
ديدگاه روانشناختي در روابط سالم دختر و پسر در دانشگاه
۲۶ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۵۱

محيط آموزشي بدون ارتباط آموزشي نيست و طرف دوم اين ارتباط، هميشه از جنس شما نيست.

 
روابط اجتماعی سالم دختر و پسر
۲۶ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۴۸

1- تعريف شما در مورد رابطه دخترو پسر چیست؟تعریف من از رابطه دختر و پسر، رابطه اجتماعی سالم و رشد یافته است. رابطه ای فارغ از احساسات و تمایلات عاشقانه و جنسی و تسلط مابانه بلکه فقط بعنوان دو انسان عاقل و بالغ که در زندگی اجتماعی مجبور به ارتباط سالم و اخلاقی با محترم شمردن اصول و عقاید دینی و مذهبی ...