سلامت را نمي خواهند پاسخ گفت! سرها در تلگرام است...
کد مطلب: 36362
تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۱
 
دور همي هاي فاميل و خانواده در عيد نوروز با حضور پررنگ گوشي هاي تلفن همراه و اتصال جوانان، نوجوانان و حتي كودكان به دنياي پر از ابهام اينترنت، حال و هواي قديم را ندارد.
سلامت را نمي خواهند پاسخ گفت! سرها در تلگرام است...
عيد باستاني نوروز كه از قرن ها پيش شكل گرفته و نماد محبت و مهرباني اقوام مختلف ايراني و فرصتي براي ديد و بازديد و عيادت از بزرگان و ريش سفيدان بوده است، اين روزها رنگ و بوي خود را ندارد. دور همي هاي فاميل و خانواده با حضور محسوس گوشي هاي تلفن همراه و اتصال جوانان، نوجوانان و حتي كودكان به دنياي پر از ابهام اينترنت، حال و هواي قديم را ندارد.

اولين سوال ما در ديد و بازديد هاي نوروزي اين سال ها، حال و احوال دوستانمان نيست! چرا كه رمز مودم ميزبان مهم تر است!
خانه مادر بزرگ و پدر بزرگ سرزنده ما با آن حياط زيبا و سر سبز، ديگر جاي بازي من و دوستانم نيست! چرا كه جاي "نت" در خانه قديمي آنها خالي است!
نشست و بر خواست هاي نوروز امسال هم گرمي قديم را ندارد، چرا كه همزمان با صدها نفر در دنيايي ديگر مي نشينيم و بر مي خيزيم!
در دنيايي كه هركس مي تواند براي خود يك شخصيت جعلي بسازد و نقش متفاوتي از هويت واقعي خود را به نمايش بگذارد، اعتماد معنا ندارد! و ما اين دنياي پر از علامت سوال را به خانواده گرم و صميمي مان ترجيح مي دهيم!
-
نظريه كارشناس:
وجود آسيب ها و تهديدات مختلف در فضاي مجازي و به خصوص شبكه هاي اجتماعي در عصر كنوني بر هيچ كس پوشيده نيست. دشمن حتي از بازي سالم بچه هاي ما در كوچه ها هراس دارد و با طراحي بازي هاي مختلف و ايجاد شبكه هاي اجتماعي فضاي سايبر را جايگزين كوچه هاي پرهياهوي قديم كرده است. جبهه دشمن در جنگ نرم براي جوانان و قشر فعال ما برنامه ريزي هاي زيادي انجام داده اند و با ايجاد انواع برنامه هاي اينترنتي آنها را جذب اين فضا كرده اند و به تدريج از اين طريق آنها را در ورطه سقوط و انزوا قرار مي دهند. دشمنان اسلام از اجتماع در مساجد و پايگاه ها هراس دارند و با اطلاع از قدرت شبكه هاي اجتماعي تمام توان خود را در اين حوزه بكار گرفته اند تا مردم و به ويژه جوانان و نوجوانان را از اجتماعات سالمي مانند مساجد، پايگاه ها و كوچه هاي بازي دور كرده و به گوشه انزواي اتاق ها بكشاند و به تدريج آنان را منزوي و افسرده كنند. يقينا همه بايد به اين باور برسيم كه چشم هاي تيزبين و دست هاي آلوده اي در پس اين پرده مجازي در كمين ماست و بي ترديد اطلاعات خصوصي، خانوادگي و حتي كاري ما در فضاي مجازي رصد مي شود.
-
سيدمحمد شاه چراغ، خبرنگار پايگاه خبري پليس استان سمنان
کلمات کليدی: تلگرام،عيد نوروز
Share/Save/Bookmark
 
 


اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن.