مشاور وزیر بهداشت در امور دانشگاهها منصوب شد
کد مطلب: 42076
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۲۵
 
وزیربهداشت درمان و آموزش پزشکی در احکامی جداگانه، عنوان مشاور وزیر در امور دانشگاه ها و مشاور و نماینده وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی را منصوب کرد.
مشاور وزیر بهداشت در امور دانشگاهها منصوب شد
به گزارش مهر، با حکم دکتر حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر سید محمد هادی ایمانیه به عضویت هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با حفظ سمت به عنوان مشاور وزیر در امور دانشگاه ها منصوب شد.

همچنین وزیر بهداشت در احکام جداگانه ای، دکتر علی جعفریان را به عضویت هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران و با حفظ سمت به عنوان مشاور و نماینده وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب کرد.
کلمات کليدی: مشاور وزیر بهداشت،دکتر محمدهادی ایمانیه
Share/Save/Bookmark
 
 


اگر در کاري موفق شوي، دوستان دروغين و دشمنان واقعي بدست خواهي آورد