حملات تروریستی و آنچه لازم است روانشناسان بر آن تمرکز کنند
کد مطلب: 41049
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۱۴
 
اگرچه خوشبختانه ایران از جمله کشورهایی محسوب می شود که حملات تروریستی در آن بندرت رخ می دهد، با این وجود، حتی وقوع یک مورد حمله تروریستی از بار روانی – اجتماعی در خور توجهی برخوردار است و همین امر ضرورت توجه روانشناسان به این امر را دوچندان می کند.
حملات تروریستی و آنچه لازم است روانشناسان بر آن تمرکز کنند
به گزارش میگنا دکتر حمید پورشریفی-روانشناس در یادداشتی در این رابطه نوشت:  بر این اساس و به استناد مطالعات مروری انجام شده، در زیر مواردی پیشنهاد می شود که هم می تواند به عنوان موضوع پژوهشی توسط دانشجویان عزیز درنظر گرفته شود و هم اینکه توسط همکاران ارجمند، مبنای تدوین مداخلات لازم و نیز اقدامات اجتماعی نظیر نوشتن مطالب در رسانه ها باشد.

🔸 مداخلات آماده سازی برای حملات تروریستی
1- به هنگام خطر تروریسم و در جایی که حملات تروریستی رخ می دهد، تاب آوری و آسیب پذیری در افراد چگونه تحت تاثیر قرار می گیرد؟

2- تحت شرایط استرس مداوم ناشی از چنین جوی، چه مکانیسم هایی موجب عملکرد بهینه می شود؟
3- قبل از حملات تروریستی، لازم است چه مداخلاتی انجام شود تا تاب آوری و مقابله کارآمد را افزایش داده، پیروی افراد از دستوراالعمل های ایمنی را بهبود بخشیده و به واسطه آن، اثرات منفی چنین حوادثی را در جمعیت عمومی، گروه های پرخطر و افراد آسیب پذیر کاهش داد؟
4- موثرترین روش ها برای تغییر میزان احساس تهدید در افراد، به گونه ای که نه احساس خشنودی داشته باشند و نه احساس خطر بیش از حد، کدامند؟

🔸 مداخلات بعد از حملات
1- کارآمدترین روشها برای شناسایی افراد در معرض خطر اختلال PTSD یا دیگر آسیب های مزمن کدامند؟
2- چه مداخلات حداقلی ضروری و شرایط بهینه برای پیشگیری از وقوع مشکلات مزمن نظیر PTSD وجود دارند؟
3- چگونه می توان کارآمدی مداخلات مورد نظر برای PTSD مزمن را بهبود بخشید؟
4- در خصوص واکنش های حاد و مزمن بعد از سانحه، موثرترین روش ها برای کاربست مداخلات مبتنی بر شواهد در سطح وسیع کدامند؟
کلمات کليدی: حملات تروریستی،حمید پورشریفی
Share/Save/Bookmark
 
 


زنان هوشيارتر از آن هستند که مردانگي خود را به همسران خود نشان بدهند