امتیاز مثبت
۰
 
 
شيوع بالاي افسردگي پس از زايمان
کد مطلب: 9359
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۲۳:۰۸
 


نتايج يک مطالعه جديد نشان مي‌دهد: بين شيوع افسردگي و نوع زايمان، سن مادر، جنسيت ناخواسته نوزاد از طرف والدين، ميزان تحصيلات، سابقه قبلي افسردگي مادر، سابقه قبلي مراجعه به روانپزشک و مصرف داروهاي روان در مادر، ارتباط معني‌داري مشاهده شد؛ بنابراين تعديل هر يك از عوامل مرتبط با آن در كاهش بروز افسردگي ‌تاثير دارد.

به گزارش ايسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکي تهران، افسردگي پس از زايمان به عنوان يکي از اختلالات روان شناختي در حاملگي و دوره پس از آن، تهديدي بر امنيت و سلامت مادر و نوزاد است. لذا مطالعه‌اي با هدف بررسي شيوع افسردگي پس از زايمان و عوامل مرتبط با آن توسط کبري لشکري‌پور، دانشيار روانپزشکي از دانشگاه علوم پزشکي زاهدان انجام شد.

در اين مطالعه توصيفي­تحليلي که طي يک سال در بخش زنان و زايمان بيمارستان امام علي (ع) زاهدان انجام شد، 300 زن مراجعه كننده به بخش زايمان، به روش نمونه‌گيري در دسترس وارد مطالعه شدند و در چهار نوبت (بلافاصله پس از زايمان، چهار هفته پس از ارزيابي اول، شش هفته پس از ارزيابي دوم و هشت هفته پس از ارزيابي سوم) با استفاده از پرسشنامه مشخصات جمعيت شناختي و پرسشنامه افسردگي بك، بررسي شدند كه ارزيابي اوليه، حضوري و ساير ارزيابي‌ها از طريق تماس تلفني توسط محقق انجام شد.

مادراني که درحال مصرف داروهاي روانپزشکي بودند، نوزادشان مشکل جدي در سلامت جسماني داشت، نمره آزمون افسردگي بک اولين ارزيابي آن‌ها بالاي 14 بود و موارد با عدم امکان برقراري تماس تلفني با آن‌ها، از مطالعه خارج شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اس پي اس اس و ضريب اطمينان 0.05 تحليل شدند. يافته‌ها حاکي از آن است که افسردگي در 88 نفر (33.7 درصد) گزارش شد.

بين شيوع افسردگي و نوع زايمان، سن مادر، جنسيت ناخواسته نوزاد از طرف والدين، ميزان تحصيلات، سابقه قبلي افسردگي مادر، سابقه قبلي مراجعه به روانپزشك و مصرف داروهاي روان در مادر، ارتباط معني‌داري مشاهده شد.

نتايج اين مطالعه نشان داد: افسردگي پس از زايمان شيوع نسبتا بالايي دارد، لذا تعديل هر يك از عوامل مرتبط با آن در كاهش بروز افسردگي ‌تاثير دارد.

کلمات کليدی: شيوع, افسردگي, زايمان
Share/Save/Bookmark
 
 


دوستی مثل یک کتابه. چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه