جزئیات مرخصی تحصیلی بدون شهریه برای دانشجویان پیام نور
کد مطلب: 22904
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۳۶
 
معاونت آموزشی دانشگاه پیام نور برای برخی دانشجویان تسهیلات مرخصی تحصیلی بدون احتساب شهریه، لحاظ کرد.
به گزارش مهر، معاون آموزشی دانشگاه با صدور این بخشنامه اعلام کرد: برای دانشجویانی که دارای قبولی مهرماه بوده و در نیمسال نخست 93-92 ثبت نام و انتخاب واحد نکرده اند و تمایل به ادامه تحصیل در کد قبولی دوم(بهمن ماه) را دارند، نیمسال نخست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات و بدون پرداخت شهریه منظور می شود.
کلمات کليدی: مرخصی تحصیلی،بدون شهریه،دانشجویان،پیام نور
Share/Save/Bookmark
 
 


تاريکترين ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشيد است پس هميشه اميد داشته باش