در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم؛
رشته کارشناسی ارشد انسان شناسی زیستی تصویب شد
کد مطلب: 39681
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۰
 
رشته کارشناسی ارشد «انسان شناسی زیستی» که به پیشنهاد دانشگاه تهران به شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ارایه شده بود، توسط این شورا تصویب شد.
رشته کارشناسی ارشد انسان شناسی زیستی تصویب شد
ميگنا: شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم رشته کارشناسی ارشد «انسان شناسی زیستی» را تصویب کرد.
رشته کارشناسی ارشد «انسان شناسی زیستی» یک رشته بین رشته ای و ترکیبی از مردم شناسی و زیست شناسی است.
دانشجویانی که دراین رشته تربیت می شوند می توانند، در پزشکی قانونی در زمینه شناخت اجساد قدیمی فعالیت کنند.
این رشته به پیشنهاد دانشگاه تهران به شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ارایه شد که شورای عالی برنامه ریزی آن را تصویب کرد که پس از ارایه مجوز شورای گسترش وزارت علوم، دانشگاه تهران می تواند در این رشته از سال آینده دانشجو پذیرش کند.
کلمات کليدی: رشته کارشناسی ارشد،انسان شناسی زیستی، شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ،تصویب شد
Share/Save/Bookmark
 
 


اگر بالا نمی روی سیب باش تا افتادنت اندیشه ای را بالا برد.