تشکیل ستاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در وزارت آموزش و پرورش
کد مطلب: 33702
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۱
 
معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش از تشکیل ستاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خبر داد و گفت: اطلاعات از حوزه آسیب های اجتماعی مناطق مختلف در این ستاد بررسی می شود.
تشکیل ستاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در وزارت آموزش و پرورش
مهرزاد حمیدی در گفتگو با مهر، درباره برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفت: برنامه های متنوعی برای حفظ و حراست و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان پیش بینی کرده ایم و به مرحله اجرا درآمده است که از میان آنها می توان از نظام اجتماعی رصد گیری نام برد.وی افزود: یک هماهنگی بین همه سازمان ها و ارگان های ذیربط به وجود آمده و ستادی به نام پیشگیری آسیب های اجتماعی تشکیل شده است.معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: این ستاد برای مراقبت دانش آموزان در برابر آسیب های موجودی که وجود دارد پیش بینی شده است و جلسات متعددی را با نمایندگان سازمان های مختلف برگزار می کنند و این ماتریس همکاری به عنوان مرکز رصد مطرح است.حمیدی تصریح کرد: اطلاعات از حوزه های آسیب های اجتماعی مناطق مختلف به این مرکز رصد ارسال می شود و این نمایندگان تصمیماتی را می گیرند و مورد ارزیابی قرار می دهند. وی ادامه داد: آسیب های اجتماعی شناسایی می شود و بر مبنای اطلاعات گرفته شده هماهنگی ها، فعالیت ها و برنامه ها با اثربخشی بیشتر اجرا می شود.
کلمات کليدی: ستاد پیشگیری از،آسیب های اجتماعی،وزارت آموزش و پرورش،مهرزاد حمیدی
Share/Save/Bookmark
 
 


اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن.