در بحث هدایت تحصیلی به وزیر آموزش پرورش گفتم حق اجبار ندارید
نظر رئیس جمهور در مورد چگونگی انجام هدایت تحصیلی و مشاوره
کد مطلب: 37851
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۰۷
 
روحانی تاکید کرد: ما باید یک چارچوب و مقرراتی بگذاریم نه این که یک فرد بتواند برای 10 نفر، 20 نفر یا 100 نفر تصمیم گیری کند، من بشوم مشاور و بگویم فرد به این رشته برود.
نظر رئیس جمهور در مورد چگونگی انجام هدایت تحصیلی و مشاوره
**مشاوره تحصیلی اشکالی ندارد، اجبار نشود
به گزارش میگنا حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در بخشی از گفتگوی مستقیم خبری با ملت ایران درباره هدایت تحصیلی دانش آموزان گفت:ما باید در این موارد افراد را آزاد بگذاریم. به عنوان مثال من در موضوع هدایت تحصیلی که در آموزش و پرورش اجبار شده بود ورود کردم و گفتم حق ندارید در این مسئله بچه ها را اجبار کنید بلکه
ما باید یک چارچوب و مقرراتی را بگذاریم نه اینکه یک فرد بتواند برای دیگران تصمیم بگیرد یعنی من مشاور بشوم و در موضوع هدایت تحصیلی، بچه ها را اجبار کنم اما بحث مشورتی اشکالی ندارد بلکه اجباری شدن آن ایراد دارد.
باید شرایط را برای انتخاب بهتر آنها فراهم کنید.

رییس جمهوری درباره سوالی مبنی بر وجود تبعیض در پذیرش برخی رشته های دانشگاهی خاطرنشان کرد: ما باید آزاد بگذاریم، روز یکشنبه یک موردی در مورد بحث هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش بود که آنجا به وزیر دستور دادم که نباید بچه ها را اجبار کنید؛ بلکه بچه ها را باید هدایت کنید و شرایط را برای انتخاب آن ها فراهم کنید.

مجری در این زمان بیان کرد که برخی ها معتقدند ممکن است که در برخی از رشته ها متقاضی بیشتر باشد و علاقه مندی زیاد باشد ولی می گویند فضای آموزشی کافی وجود ندارد، در این زمینه چه می کنید؟
روحانی تاکید کرد: ما باید یک چارچوب و مقرراتی بگذاریم نه این که یک فرد بتواند برای 10 نفر، 20 نفر یا 100 نفر تصمیم گیری کند، من بشوم مشاور و بگویم فرد به این رشته برود.

وی ادامه داد: البته نظر مشورتی اشکالی ندارد، ولی اجباری اشکال دارد، اگر می خواهیم اجباری کنیم باید چارچوب و مقررات بگذاریم و طبق آن عمل کنیم، زمانی بود می گفتند برای رشته ریاضی در برخی از دروس باید نمره این قدر باشد، ولی فرد تصمیم نگیرد، وقتی تصمیم به فرد واگذار شود آن وقت تصمیم سلیقه ای، ظلم و اجحاف می شود.
روحانی خاطرنشان کرد: در این موضوع باید مقرراتی وضع شود که همه از جمله پدران و مادران نیز از آن مطلع باشند نه اینکه یک فرد یا جمعی بخواهند برای فرزندان مردم تصمیم بگیرد.
کلمات کليدی: هدایت تحصیلی،حسن روحانی،رئیس جمهور
Share/Save/Bookmark
 
 


هیچگاه نمی توانید یک اشتباه را دو بار مرتکب شوید چرا که بار دوم دیگر آن یک اشتباه نیست بلکه یک "انتخاب" است.