اعتیاد جایگزین فقدان شادی در جامعه است
کد مطلب: 40224
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۳
 
پرفسور گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در همایش «مشارکت سفیران اجتماعی در کنترل و کاهش تقاضای مواد مخدر و روانگردان ها» گفت: اعتیاد، جایگزین شادی هایی است که باید وجود داشته باشد اما در جامعه وجود ندارد.
اعتیاد جایگزین فقدان شادی در جامعه است
به گزارش ایسنا، با بیان اینکه آسیب های اجتماعی حاصل از مصرف مواد مخدر کمتر از مصرف مشروبات الکلی نیست، تصریح کرد: وظیفه دانشمندان، پزشکان، روان شناسان، جامعه شناسان و چهره های دانشگاهی است که در این زمینه به علما کمک کنند.

صادقی با اشاره به اینکه چهره‌های دانشگاهی و علمی باید فهرستی از مواد مخدر خانمانسوز به مراجع عظام اعلام کنند، افزود: اگر این کار انجام شود قطعا می تواند در تصمیم گیری آنها موثر واقع شود چرا که دلایل زیادی برای حرام اعلام کردن مصرف مواد مخدر وجود دارد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه مضرات اعتیاد مجازی کمتر از اعتیاد به مواد مخدر نیست، اضافه کرد: امروزه دغدغه‌ای که در مورد ترک اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد، در مورد ترک اعتیاد به فضای مجازی و اینترنت هم وجود دارد.

وی با اشاره به افراد در معرض خطر اعتیاد مجازی و اینترنتی گفت: کودکانی که از طرف والدین کنترل نمی شوند و میانسالانی که تنها زندگی می کنند، بیشتر در معرض خطر اعتیاد به فضای مجازی و اینترنتی هستند.

در ادامه بهزاد ستاری مدیر کل بهزیستی استان اردبیل هم با اشاره به اینکه 40 عامل فردی و 35 عامل اجتماعی در اعتیاد شناسایی شده است، گفت: در بین عوامل فردی، مهمترین عامل ویژگی های شخصیتی افراد است.
وی ادامه داد: در زمینه عامل ویژگی های شخصیتی، کنترل اجتماعی باید از طریق خانواده، مدرسه و جامعه انجام شود. مدیر کل بهزیستی استان اردبیل مهمترین عامل اجتماعی در زمینه اعتیاد را روابط بین فردی، روابط خانوادگی و اجتماعی برشمرد و اضافه کرد: خرده فرهنگ های تایید کننده از دیگر عوامل اجتماعی در زمینه گرایش به مصرف مواد مخدر است.
کلمات کليدی: آسیب های اجتماعی،اعتیاد،بهزیستی،جامعه،شادی،پروفسور گودرز صادقی،رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
Share/Save/Bookmark
 
 


طوری زندگی كن كه اسمت با جسمت زیر خاك نرود