آیا پدیده مغز زنانه و مغز مردانه واقعیت دارد؟
کد مطلب: 34339
تاریخ انتشار : جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۶
 
زنان توانایی انجام چندین کار را به صورت هم زمان دارند و مردان در کسب و کار بهتر هستند. مغز زنان این طور و مغز مردان آن طور؟ اصلاً از لحاظ بیولوژیکی مگر می شود مغز زنان و مرد شبیه یکدیگر باشند؟ در کنار سایر تفاوت ها، ساختار مغزی متفاوت است که از عده ای زن و دیگران مرد می سازد.
آیا پدیده مغز زنانه و مغز مردانه واقعیت دارد؟
اصلاً از لحاظ بیولوژیکی مگر می شود مغز زنان و مرد شبیه یکدیگر باشند؟ در کنار سایر تفاوت ها، ساختار مغزی متفاوت است که از عده ای زن و دیگران مرد می سازد.

همه ما بارها و بارها این جملات را آن قدر شنیده ایم که برایمان عادی و روزمره شده است؛ ولی شما واقعاً به چنین جملاتی باور دارید یا آنها را تنها یکسری کلیشه های تکرار شونده جهانی می دانید؟

تفاوت های جنسیتی همیشه یکی از حوزه های جذاب برای مردم عادی و محققان بوده است؛ دانشمندانی که همواره به دنبال این هستند که تعریفی درست از مردانگی و زنانگی ارائه کنند و ذهنیت اشتباه مردم نسبت به برخی مفاهیم را تعدیل کنند. به همین دلیل در یکی از آخرین مطالعاتشان که به دنبال کشف تفاوت های زنان و مردان با یکدیگر بودند متوجه شدند میان مغز زنان و مردان هیچ تفاوت وجود ندارد.

در واقع، هیچ پدیده ای به نام مغز مردانه و مغز زنانه وجود ندارد و هر آنچه ما راجع به این قضیه می دانیم بیش از طرحواره ذهنی چیزی نیست.


دانشمندان می گویند: اگرچه نمی توان یکسری تفاوت های ساختاری مبتنی بر جنس و جنسیت را نادیده گرفت اما مغز انسان به هیچ وجه قابل تقسیم به دو گروه مردانه و زنانه نیست. به عبارت دیگر، مغز انسان آن چنان پیچده است که نمی توان به سادگی آن را به مغز زنانه و مردانه تفکیک کرد.

موضوعی که آمار و ارقام به دست آمده در این تحقیق آن را تأیید می کنند؛ از میان هزار و 400 شرکت کننده در این مطالعه تنها 8 الی 10 درصد دارای تفاوت هایی در اندازه نقاط مختلف مغز بوده اند یا به نوعی مغزی زنانه و مردانه داشتند. این مقدار چنان ناچیز است که نمی توان ادعا کرد: زنان و مردان دو شکل مغز متفاوت دارند و بر اساس این مدعا یک دسته از ویژگی ها و کارها را به زنان و دسته ای دیگر را به مردان نسبت داد.

بنابراین، اینکه مردان به خاطر عدم توانایی در انجام هم زمان کارها شناخته می شوند و زنان به دلیل عدم توانایی در حساب و کتاب تنها و تنها یک تصور غالبی جهانی است که هیچ پایه علمی ندارد.
کلمات کليدی: مغز زنانه،مغز مردانه
Share/Save/Bookmark
مرجع : ترجمه شفقنا زندگی/ منبع scienceworldreport
 


محمدعلی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۴-۰۹-۱۳ ۱۸:۲۰:۰۰
این واژگان در ادبیان علمی به کار میروند ، برای مثال صفحه 320 مبانی عصب روانشناسی انسان ، برایان کلب و یا بارون-کوهن در سال 2005 در بیان فرضیه خود برای علتشناسی اوتیسم از واژه ی مغز به شدت مردانه استفاده میکند که این واژه را ار رفتار به شدت مردانه که دکتر هنس آسپرگر سالها قبل به آن اشاره کرده بود عاریت گرفته و یا اینکه گلدستین در سال 2001 از تاثیر هورمون های جنسی بر ایجاد مغز مردانه و زنانه در دوره ی پیش از تولد صحبت میکند .
اگر تمایل به چاپ چنین مطلبی لطفا منبع علمی آن را نیز ذکر کنید . (57601)
 

در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد.