رتبه‌های برتر آزمونهای دانشنامه پزشکی عضو هیئت علمی دانشگاه می شوند
کد مطلب: 1441
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۰۱:۲۶
 

معاون آموزشی وزارت بهداشت از جذب رتبه های برتر آزمونهای دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: این افراد می توانند در هر دانشگاهی که مایل باشند به عضویت هیئت علمی درآیند.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی محققی در حاشیه تقدیر از نفرات برتر آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی افزود: ترجیح این است که به دلیل کمبود اعضای هیئت علمی، این افراد در دانشگاههای بزرگ و مادر که دارای رشته های تخصصی و فوق تخصصی هستند به عضویت هیئت علمی دربیایند.
وی خاطرنشان کرد: این افراد می توانند سایر دانشگاههای علوم پزشکی را نیز به عنوان محل خدمت خود انتخاب کنند.
محققی گفت: دریافت دانشنامه فی نفسه این امکان را برای افراد بوجود می آورد که در عضویت هیئت علمی به ارائه خدمات آموزشی بپردازند و به تقویت بنیان های علمی دانشگاهها کمک کنند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت از افزایش ظرفیت جذب هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: فراخوان جذب هیئت علمی در این دانشگاهها از روز شنبه 10 مهرماه از سوی مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت منتشر می شود.
 
کلمات کليدی: دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی
Share/Save/Bookmark
 


اگر شروع به قضاوت مردم کنید، وقتی برای دوست داشتن آنها نخواهید داشت.