جدول رفتاری کودکان، چه اصولی دارد؟
کد مطلب: 42050
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۳
 
متخصص روانشناسی کودک گفت: والدین بجای ارایه پاداش بی دلیل به کودک که موجب لجبازی یا تقویت روحیه زورگویی در آنان می شود، از جدول رفتاری برای اصلاح رفتار فرزندان خود استفاده کنند.
متخصص روانشناسی کودک گفت: والدین بجای ارایه پاداش بی دلیل به کودک که موجب لجبازی یا تقویت روحیه زورگویی در آنان می شود، از جدول رفتاری برای اصلاح رفتار فرزندان خود استفاده کنند.

«فریده سلیمانی» مسئول آموزش مرکز مطالعات تاریخ پزشکی افزود: فایده کاربرد این جدول رفتاری براساس تحقیق انجام شده در شماری از کودکان ایرانی 3 تا 13 سال، ثابت شده است. والدین می توانند کارهای خوب کودکان مانند به موقع از خواب بلند شدن، حمام رفتن، سلام گفتن به والدین، به موقع خوابیدن و جمع کردن وسایل بازی را در جدولی یادداشت کرده و در ازای هر کار خوب، یک عکس برگردان جلوی آن کار بچسبانند یا جلوی آن را با علامت ستاره مشخص کنند.

این متخصص روان شناسی بالینی کودک اظهار داشت: هنگامی که کارهای خوب کودکان طبق جدول رفتاری به حد نصاب قابل قبولی رسید، والدین می توانند به ازای این کارهای خوب در پایان هفته، پاداشی مانند پارک بردن یا درست کردن غذای دلخواه کودک را به آن ها هدیه کند.

سلیمانی تاکید کرد، والدین باید از دادن پاداش بی دلیل به کودکان به طور جدی خودداری کنند چرا که باج دهی، تاثیرات منفی بسزایی در رفتار کودکان دارد.
کلمات کليدی: جدول رفتاری،فریده سلیمانی
Share/Save/Bookmark
 


برای اینکه دوستت داشته باشم و به تو احترام بگذارم، مجبور نیستم با تو هم عقیده باشم.