راه اندازی 24 رشته کارشناسی ارشد در دانشگاهها
کد مطلب: 9460
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۲۸
 


با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، 24 رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایجاد می شود.

به گزارش مهر، شورای گسترش وزارت علوم با ایجاد رشته های مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان فرانسه در دانشگاه تهران، مدیریت خدمات اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی، انگل شناسی دامپزشکی، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی و ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه تبریز، مهندسی کشاورزی ـ اصلاح نباتات در دانشگاه شهید باهنر کرمان، مخاطرات محیطی گرایش طبیعی در دانشگاه کردستان، مهندسی منابع طبیعی ـ تکثیر و پرورش آبزیان در دانشگاه زابل، زبانشناسی رایانشی در دانشگاه اصفهان، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی و مهندسی عمران ـ سازه های هیدرولیکی در دانشگاه رازی و مطالعات فرانسه در دانشگاه اصفهان موافقت کرد.
ایجاد رشته های مقطع کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی در دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع)، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا در دانشکده غیردولتی ـ غیرانتفاعی علوم حدیث قم، علوم دریایی و اقیانوسی ـ فیزیک دریا در دانشگاه هرمزگان ـ پردیس دانشگاهی قشم، مهندسی سواحل ـ مهندسی دریا در صنعتی امیرکبیر واحد بندرعباس، تحقیقات آموزشی در دانشگاه محقق اردبیلی، مدیریت فناوری اطلاعات منحصراً برای سال تحصیلی 91ـ90 در مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی تعالی ـ قم، علوم حدیث و تاریخ و تمدن ملل اسلامی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی، معارف اسلامی به صورت نیمه حضوری در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، علوم قرآن و حدیث در دانشکده اصول الدین واحد دزفول، علوم و معارف نهج البلاغه در دانشکده غیردولتی ـ غیرانتفاعی علوم حدیث قم را تصویب کرد.
کلمات کليدی: رشته کارشناسی ارشد, دانشگاهها
Share/Save/Bookmark
 
 


می خواستم دستان خدا را بگیرم ندا آمد: دستان افتاده ای را بگیر . . .