پایگاه خبری علمی، آموزشی و تحصیلات تکمیلی میگنا - پربيننده ترين عناوين اخبار کنکور و تحصیلات تکمیلی :: نسخه کامل http://migna.ir/News/KonkoorNews Sun, 30 Apr 2017 09:10:30 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://migna.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط پایگاه خبری میگنا http://migna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری میگنا آزاد است. Sun, 30 Apr 2017 09:10:30 GMT اخبار کنکور و تحصیلات تکمیلی 60 لینک دریافت دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 http://migna.ir/vdcewf8e.jh87wi9bbj.html لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني دریافت دفترچه شماره 1 دریافت دفترچه شماره 2 1101 - زبان وادبيات فارسي دریافت دفترچه 1102 - مجموعه علوم جغرافيايي دریافت دفترچه 1103 - سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي دریافت دفترچه 1104 - مجموعه زبان عربي دریافت دفترچه 1105 - علوم اقتصادي دریافت دفترچه 1106 - مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي دریافت دفترچه 1107 - تاريخ  دریافت دفترچه 1108 - مجموعه علوم اجتماعي  دریافت دفترچه 1109 - زبان هاي باستاني ایران  دریافت دفترچه 1110 - مجموعه زبان شناسي  دریافت دفترچه 1111 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي - علوم قرآنی  دریافت دفترچه 1112 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فقه و حقوق  دریافت دفترچه 1113 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فلسفه و کلام  دریافت دفترچه 1114 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي - ادیان  دریافت دفترچه 1115 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي - مخصوص اهل تسنن  دریافت دفترچه 1116 - مجموعه فلسفه  دریافت دفترچه 1117 - مجموعه علوم تربيتي /1  دریافت دفترچه 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسي  دریافت دفترچه 1120 - مجموعه زبان فرانسه  دریافت دفترچه 1121 - مجموعه زبان انگليسي دریافت دفترچه 1122 - مجموعه زبان روسي  دریافت دفترچه 1124 - مجموعه زبان الماني  دریافت دفترچه 1125 - مجموعه مديريت جهانگردي  دریافت دفترچه 1126 - مجموعه حقوق  دریافت دفترچه 1127 - ايرانشناسي  دریافت دفترچه 1129 - زبان وادبيات اردو  دریافت دفترچه 1130 - مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل  دریافت دفترچه 1131 - مجموعه مطالعات جهان  دریافت دفترچه 1132 - باستان شناسي  دریافت دفترچه 1133 - مجموعه روانشناسي  دریافت دفترچه 1134 - مجموعه حسابداري  دریافت دفترچه 1137 - مطالعات زنان  دریافت دفترچه 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  دریافت دفترچه 1139 - مددكاري اجتماعي  دریافت دفترچه 1142 - مجموعه مديريت  دریافت دفترچه 1143-مشاوره دریافت دفترچه 1144-مدیریت دریایی دریافت دفترچه 1145-مجموعه امور فرهنگی  دریافت دفترچه 1146 - مجموعه محيط زيست دریافت دفترچه 1148 - مجموعه مديريت کسب و کار و امور شهری دریافت دفترچه 1148- مجوعه مدیریت کسب و کار و امور شهری(سوالات زبان )  دریافت دفترچه 1152 -مدرسي معارف اسلامي دریافت دفترچه 1153-مدیریت اطلاعاتی  دریافت دفترچه 1154 - مطالعات دفاعي -استراتژيك  دریافت دفترچه 1155 - اطلاعات استراتژيك  دریافت دفترچه 1156 - اماد  دریافت دفترچه 1157 - مديريت بحران  دریافت دفترچه 1201 -  علوم زمين  دریافت دفترچه 1202 - مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي  دریافت دفترچه شماره 1  دریافت دفترچه شماره 2 1203 - مجموعه شيمي  دریافت دفترچه 1204 - مجموعه فيزيك  دریافت دفترچه 1205 - مجموعه فوتونيك دریافت دفترچه 1205-مجموعه فوتونیک (سوالات اپتیک)  دریافت دفترچه 1206 - مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي  دریافت دفترچه 1207 -  آمار  دریافت دفترچه 1208 - مجموعه ریاضی  دریافت دفترچه 1209 - مجموعه علوم كامپيوتر  دریافت دفترچه 1213 - زيست شناسي گياهي  دریافت دفترچه 1214 - زيست شناسي علوم جانوري  دریافت دفترچه 1215 - مجموعه محيطزيست  دریافت دفترچه 1216 - زيست شناسي دريا  دریافت دفترچه 1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی   دریافت دفترچه 1218 - مجموعه تاريخ وفلسفه علم  دریافت دفترچه 1219 - علوم شناختي دریافت دفترچه 1220- مجموعخ علوم اطلاعاتی  دریافت دفترچه 1251 - مجموعه مهندسي برق  دریافت دفترچه 1253 - مجموعه مهندسي نفت   دریافت دفترچه 1255 - مجموعه مهندسي پليمر   دریافت دفترچه 1256 - مهندسي معماري كشتي  دریافت دفترچه 1257 -مجموعه مهندسي شيمي  دریافت دفترچه 1259 - مهندسي صنايع  دریافت دفترچه 1262 - مهندسی درسوانح طبيعي  دریافت دفترچه 1263 - مهندسي عمران نقشه برداري  دریافت دفترچه 1264 - مجموعه مهندسي عمران  دریافت دفترچه 1267 - مجموعه مهندسي مكانيك  دریافت دفترچه 1268 - مجموعه مهندسي معدن  دریافت دفترچه 1272 - مجموعه مهندسي مواد ومتالوژی  دریافت دفترچه 1273 - نانوفناوري -نانومواد  دریافت دفترچه 1276 - مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات دریافت دفترچه شماره 1 دریافت دفترچه شماره 2 1277 - مجموعه مهندسي كامپيوتر  دریافت دفترچه 1279 - مجموعه مهندسي هوافضا  دریافت دفترچه 1283 - مهندسي نساجي  دریافت دفترچه 1285 - مهندسی شیمی -بيوتكنولوژي و داروسازی  دریافت دفترچه 1286 - مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ  دریافت دفترچه 1287 - مهندسي طراحي محيطزيست  دریافت دفترچه 1290 - مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت  دریافت دفترچه 1292 - مهندسي ايمني وبازرسي فني  دریافت دفترچه 1293 - مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست  دریافت دفترچه 1294 - مجموعه ايمني صنعتي  دریافت دفترچه 1301 - مجموعه مرتع و آبخيزداري  دریافت دفترچه 1302 - علوم و مهندسي آب  دریافت دفترچه 1303 - مجموعه زراعت واصلاح نباتات  دریافت دفترچه 1304 - اقتصادكشاورزي  دریافت دفترچه 1305 - علوم و مهندسی باغبانی  دریافت دفترچه 1306 - ترويج وآموزش كشاورزي  دریافت دفترچه 1307 - علوم و مهندسي جنگل  دریافت دفترچه 1308 - مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک  دریافت دفترچه 1309 - مجموعه علوم دام وطيور  دریافت دفترچه 1311 - علوم و مهندسي شيلات  دریافت دفترچه 1312 - مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی  دریافت دفترچه 1313 -علوم ومهندسي صنايع غذايي  دریافت دفترچه 1314 -حشره شناسي كشاورزي  دریافت دفترچه 1315 - بيماري شناسي گياهي  دریافت دفترچه 1317 - علوم و مهندسي محيط زيست  دریافت دفترچه 1319 -مهندسي مكانيك بيوسيستم  دریافت دفترچه 1321 - مدیریت و کنترل بيابان  دریافت دفترچه 1322 - مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي  دریافت دفترچه 1323 - اکوهیدرولوژی  دریافت دفترچه 1324 - بيوتكنولوژي دركشاورزي  دریافت دفترچه 1325 - توسعه روستايي  دریافت دفترچه 1326 - شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز  دریافت دفترچه 1327 - مديريت كشاورزي  دریافت دفترچه 1328 - مهندسي فضاي سبز  دریافت دفترچه 1350 - مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري  دریافت دفترچه 1351 - طراحي شهري  دریافت دفترچه 1352 - مجموعه معماري  دریافت دفترچه 1353 - مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي  دریافت دفترچه 1356 - نمايش عروسكي  دریافت دفترچه 1357 - مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما  دریافت دفترچه 1358 - مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي  دریافت دفترچه 1359 - مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي  دریافت دفترچه 1360 - مجموعه هنرهاي موسيقي  دریافت دفترچه 1361 - مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري  دریافت دفترچه 1362 - طراحي صنعتي  دریافت دفترچه 1363 - فرش  دریافت دفترچه 1364 - طراحي پارچه ولباس  دریافت دفترچه 1501 - انگل شناسي دامپزشكي  دریافت دفترچه 1502 - فيزيولوژي دامپزشكي  دریافت دفترچه 1503- قارچ شناسی دامپزشکی  دریافت دفترچه 1504 - بافت شناسي دامپزشكي  دریافت دفترچه 1505 - باكتري شناسي دامپزشكي  دریافت دفترچه 1506 - ايمني شناسي دامپزشكي  دریافت دفترچه 1507 - بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي  دریافت دفترچه 1509 - بيوشيمي باليني  دریافت دفترچه زبان فرانسه براي كد رشته 1117 و 1143 - صبح پنجشنبه  دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلماني برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 - صبح جمعه  دریافت دفترچه زبان فرانسه - مجموعه زبان شناسی  دریافت دفترچه  زبان فرانسه- مجموعه حقوق   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور ]]> اخبار کنکور و تحصیلات تکمیلی Sat, 29 Apr 2017 19:27:53 GMT http://migna.ir/vdcewf8e.jh87wi9bbj.html